SZTUKA ŚWIATA Tomy 11-16

Tłumaczenie:
Ilość stron: s.
Ilość ilustracji:
Format: 30 x 23 cm
ISBN:
Cena:

BESTSELLER

Opis:

Wiele lat temu Wydawnictwo Arkady opublikowało Sztukę świata. Powodzenie tej edycji spowodowało, że „Arkady” zdecydowały się kontynuować ją poprzez kolejne publikacje. W pierwszej kolejności wydano tom suplementowy (11), zawierający tematy pominięte w pierwotnej koncepcji, których znaczenie zarysowało się później. Następnie ukazał się dwutomowy Leksykon (tomy 12 i 13), stanowiący rodzaj „klucza” do wcześniej wydanych tomów, ułatwiającego odbiór zawartych w nich materiałów. Obecnie uwagę Wydawnictwa skupia Atlas zabytków świata (tomy 14, 15 i 16), omawiający najważniejsze dzieła sztuki monumentalnej Afryki, Ameryki Azji i Europy. W dalszej kolejności ukaże się dwutomowy Słownik terminologiczny sztuk pięknych (tom 17 i 18) zamykający edycję. Oczywiście, w zależności od zainteresowań i propozycji naszych Czytelników, będziemy przygotowywali dalsze tomy.


Recenzja

    powrót